HÅNDVERKER TIL LEIE

Litt info om tjenesten

Dette er tjenesten der du helt selv bestemmer hva du ønsker å bruke montøren til. Er du en av de som aldri fikk montert den siste gulvlisten, eller vet hvordan du skal få justert de skjeve kjøkken frontene? Kanskje du har møbler som må monteres eller gardiner som må henges opp?

Det er mange ting i huset man gjerne skulle hatt en håndverker til..

Hva kan du leie inn en håndverker til?

  • Montering av møbler
  • Hjelp med innredning og montering av garderober
  • Enkle snekkertjenester.
  • Og ikke minst hjelpe til på montering av kjøkkenet. Vi er jo tross alt kjøkken spesialister!

Hva er det du faktisk kjøper?

  • Du kjøper et par kyndige håndverkshender til å bistå deg innenfor den tiden du har bestilt, og under din ledelse.

Hva er ditt ansvar?

Du har ansvaret for å fylle vår montør med arbeid i den tiden du har bestilt, samt å bestille mer tid dersom du har anslått for lav tidsforbruk på oppgavene som du ønsker utført

Vi utfører denne tjenesten stort sett over alt, men vi har forskjellige oppmøte priser ut ifra hvor i landet du bor, bruk skjema under for å se hva prisen er der du trenger en håndverker.

SE VILKÅR FOR TJENESTEN

  • Området for utførelse av arbeid skal være tilgjengelig og gi tilstrekkelig bevegelsesfrihet for Montera
  • Rør og/eller elektriske installasjoner, prydgjenstander eller annet som hindrer tilgang på området må fjernes innen igangsetting
  • Kunde er selv ansvarlig for å dekke til å beskytte møbler, installasjoner, gulv (Montøren dekker til  gulv ved kjøkkenmonteringer), tepper eller gjenstander som er i området hvor oppdraget gjennomføres. Montera er ikke erstatningsansvarlig for gjenstander som er skadet eller tilsølt om de ikke er dekket/beskyttet.
  • Kunde må selv fremskaffe varer som trengs for å utføre arbeid
  • Kunde er selv ansvarlig for å tidsstyre montør, og ha tilstrekkelig med jobb til å fylle tiden som er bestilt, samt selv bestille mer tid dersom det behøves

Ta kontakt så finner vi den rette håndverkeren som kan hjelpe deg.