Barn- och ungdomskliniken på Haukeland sjukhus

På den nya barn- och ungdomskliniken på Haukeland sjukhus har vi varit ansvariga för installationen av laboratorieutrustning, pinnar, bänkar, garderober och ett antal andra möbler. Projektet har pågått i 1,5 år.