Barne- og Ungdomsklinikken ved Haukeland sykehus

Ved den nye Barne- og Ungdomsklinikken på Haukeland sykehus har vi i stått for monteringen av laboratoriums utstyr, knagger, benker, garderobeskap og en rekke andre møbler. Prosjektet har pågått i 1,5 år.