Trygghet

Ved oppussing er det ofte 3 hovedfaktorer som man ønsker å ta hensyn til. At resultatet blir godt, at selve prosessen går smidig, og at prisbildet er rimelig. Vi er opptatt av at helhetsbildet skal være av en slik karakter at det skal lønne seg å bruke oss.

Våtromssertifisert

Vår rørleggermester er garantist for kvalitet og rutiner på alle våtromsarbeider.

Lover og krav

Alle våre kontrakter følger Norsk lov, og vi følger alle pålegg, krav og standarder som et minimum i alle våre leveranser. Vi gir ferdigattest med bildedokumentasjon på de arbeider hvor dette er påkrevd.

Garantier

Hos oss gir vi 10 års garanti på baderom, noe som er dobbelt så lang tid som er lovpålagt. All annen jobb har vi 5 års garanti i følge Norsk lov.

Fagmessig utført

Montera garanterer fagmessig utført arbeid i alle ledd. Både du og vi er fornøyd når oppdraget er ferdigstilt til riktig tid og avtalt pris. Du får alltid en sluttrapport ved overlevering.

Trygge salg

Dersom du skal selge boligen din på et senere tidspunkt har du alt arbeidet vi har utført veldokumentert. Kvitteringer, samsvarserklæringer og attester får du av oss og våre samarbeidspartnere. Dette vil forhøye trygghetsfølelsen hos kjøper og dermed kan det være med på å forhøye prisen du får ved et eventuelt salg

God prosjektledelse

Prosjektansvarlig hos Montera håndterer alt av kontrakter og avtaler. Du vil få en kontaktperson som koordinerer arbeidet etter avtalt mål.

Forsikring

Dersom det skulle oppstå uhell underveis er alt skikkelig forsikret. Det gjelder både boligen din, arbeidere eller en eventuell tredjepart. Alle våre prosjekter vil automatisk bli forsikret slik at arbeidet kan settes trygt i gang.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud