Vilkår

Prisantydning: Prisantydning er basert på antall enheter som ønskes installert. Montør vil etter montering kontrollere antall enheter som faktisk er montert og fakturere etter dette. Lokale tilpasninger faktureres etter medgått tid. Montering/installasjon av METOD skap / Perfekt hylle per enhet Tjenesten omfatter følgende elementer:

 • Gjennomgang av dokumentasjon med kunde før montering starter.
 • Sammensetting av skapstammer.
 • Montering av skuffeinnmat, alt annet innvendig utstyr i skap og knotter/håndtak
 • Montering og justering av dører og skuffefronter
 • Stille skapene i stilling (og festes) i samsvar med tegningene. Vi påberoper oss retten til å bruke egnede festemateriell. (Festemateriell er inkludert)
 • Montasje av benkeplate, herunder å skjære ut for komfyrtopp, vask og plassering av vask, samt nødvendig silikonering.
 • Montering av ben/benrammer, sokkel, lys/gesimslist og dekksider, etter IKEA sin standard beskrivelse. Annen montering/tilpasning av disse, utføres på timebasis.
 • Tilpasning av skap til oppvaskkum for rør til avløp, varmt/kaldt vann og slanger/ledning for evt. oppvaskmaskin.
 • Montere "blind" skuff under koketopp hvor der ikke er ovn under.
 • Ventilasjonsrist i sokkel ved skap for integrering kjøl/frys og ovn.
 • Klargjøre ventilatorskap for montering av ventilator (Installasjon av ventilator er inkludert).
 • Tilpasse/montere nødvendige foringer mellom skap – vegg/tak
 • Fjerne beskyttelsestape/krympeplast på installerte produkter.
 • Opprydning – støvsuge/feie skap innvendig, kjøkkengulv og alle overflater.

Supplerende installasjonstjenester

Integrering / installasjon av hvitevarer (prisene gjelder IKEA sitt hvitevaresortiment):
Produktene blir installert av montør, og det forutsettes at eksisterende vegg/tak ikke må forsterkes.
Ingen tilkobling av vann eller el. utstyr som krever autorisasjon er inkludert, men servicepartner kan på forespørsel formidle autoriserte fagfolk til dette.

Foring mot tak per skap:
NB! Hvis åpning mellom skap og tak er skjev og det behøves tilpasning av takforingen, utføres dette som tilleggsarbeid per time.
Ekstra feste samt tilpasninger av takforinger over 15 cm, utføres som tilleggsarbeid og time beregnes.

Bortkjøring av emballasje per monteringsoppdrag:
Pris gjelder kun emballasje som er direkte knyttet til hver enkelt kjøkkenordre/produkter fra IKEA.
Bort kjøring av avkapp/rivningsmateriell utføres mot tillegg i prisen.
Fyllplassavgift kommer i tillegg.

Oppmåling av kjøkken per oppmøte:
Pris omfatter teknisk oppmåling av rom og utarbeidelse av grunnskisse.
Andre konsulenttjenester beregnes per time.
Servicepartner utfører ikke tegning av kjøkkenløsning, men kan formidle dette videre til interiørkonsulent.

Demontering/bortkjøring av eksisterende kjøkken/hvitevarer per oppdrag:
Pris på demontering av kjøkken gjelder til og med 2. etasje uten heis, og inntil 15 eksisterende skap, Demontert og levert på gateplan.
Fra 3. etasje beregnes timetillegg for bæring.
Rør- og el. arbeid er ikke inkludert.
Pris bort kjøring av revet kjøkken forutsetter at revet kjøkkeninnredning ligger sortert, og tilgjengelig på gateplan, for henting av større varebil.
Annet avfall er ikke tillatt kastet sammen med innredningen.
Pris demontering/fjerning av eksisterende hvitevarer gjelder v/ riving av kjøkken.
Riving/fjerning av fliser og annet bygningsmateriell beregnes per time.

*Lokale tilpasninger/timearbeider:
Det blir regnet tillegg for tilpasning av moduler/foringer/sokkel/dekksider pga. skjeve vegger/gulv, hulltaking i skap for ventilasjon og rør, bygging av hyller, montering av veggplater og andre lokale tilpasninger. Nærmere opplysninger om montering og øvrige tjenester finner du på www.montera.no Tjenestene utføres i hele Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane, Møre & Romsdal og Nord - & Sør-Trøndelag.

Oppstartsbetingelser

VIKTIG Kunde må være tilstede ved oppstart av oppdraget!
Ved monteringens oppstart må montøren forelegges:

 • En målsatt arbeidstegning sett ovenfra.
 • Alle elementer som dekksider, foringer skal være tegnet inn.
 • Oppriss sett forfra som skal vise plassering av håndtak, dørens slagretning og skuffenes antall og - plassering avmerkes tydelig.

Ved oppmåling/kontrollmåling:

 1. Ved oppmåling utarbeides en teknisk grunnskisse av aktuelt rom. Pris inkluderer ikke tegning av kjøkkenløsning. 

 2. Kontrollmåling gjelder kvalitetssikring av kjøkkenplan. Ved befaringen må gjeldende tegninger/vareliste forelegges montør. Pris forutsetter fri parkering. Eventuelle parkeringsutgifter vil bli fakturert.

Ved montering:

 1. Mål og tegning må stemme med de faktiske forhold.
 2. Rom der kjøkken skal monteres må være ryddet og klart for montering.

 3. Varer for montering må finnes i tilstøtende rom.

 4. Kunde må kontrollere vareleveranse mot bestilling/vareliste og påse at det ikke forekommer mangler, feillevering eller transportskader.

 5. Montør må få arbeide uhindret. Andre håndverkere kan ikke arbeide i det samme rommet når monteringen pågår. (Dette gjelder såfremt det ikke er servicepartner som engasjerer disse.)
 6. Om benkeplater måler over 246 cm x 62 cm, om varer veier over 40 kg, eller det ikke er plass til å håndtere varer uten fare for å skade rom, kreves det bærehjelp. Servicepartner kan være behjelpelig med dette mot betaling.
 7. Det forutsettes uhindret adkomst til inngangsdør med servicebil. Dette pga. mengde verktøy ol som trengs for montering.

 8. Pris forutsetter fri parkering. Eventuelle parkeringsutgifter vil bli fakturert.

 9. Pris forutsetter at vegger og festepunkter er av slik karakter at det lar seg gjennomføre og montere skap på en forsvarlig måte. Skulle veggen være av så dårlig forfatning at det må brukes spesielle festeanordninger eller eventuelt forsterking av vegg, vil dette bli fakturert per time. Dette vil i så fall bli muntlig varslet.
 10. Kunde har ansvar for å avdekke eventuelle rør og ledninger som ligger skjult i vegg. Servicepartner tar ikke noe ansvar for skader som eventuelt oppstår på grunn av slike skjulte anlegg.
 11. Avbestilling av montering må skje innen 5 virkedager før avtalt oppstart av montering. Ved avbestilling etter 5 virkedager før avtalt oppstart, kan kunde belastes med eventuelle påløpte kostnader forbundet med avbestillingen.
 12. Oppgjør skjer ved at vi sender en faktura etter at jobben er ferdigstilt.
 13. Kunde skal være tilstede ved sluttbefaring og signere kontrollskjema/ferdigbefaring og fakturagrunnlag når kjøkken er ferdig montert og kunden er tilfreds. Montøren er avhengig av at disse punktene følges for å oppnå rasjonell fremdrift. 
Servicepartner forbeholder seg retten til å utføre ovenstående mot betaling dersom dette ikke er brakt i orden.